eChallenge FoundationSpółka eChallenge w dniu 29.10.2020 r. złożyła oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji pod nazwą „eChallenge Foundation”.
eChallenge Sp. z o.o. jest jej głównym fundatorem.

Użyj poniższego odnośnika, aby dowiedzieć się więcej: